Jump to content
 • Rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR)


  aFox
  • Jutun lyhyt kuvaus: Kerhon rekisteriseloste

  Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 4.12.2018. Viimeisin muutos 4.12.2018

   
  1. Rekisterinpitäjä

  Toyota Club of Finland (TCoF)  Sippolankatu 10 as 3 15800 lahti

    

  2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

  Marko Louko
  fintoys@fintoys.net
   

   
  3. Rekisteri koskee

  - TCoF Jäsenrekisteri
  - Verkkokaupan asiakasrekisteri
  - fintoys.net yhteisön rekisteri

   
  4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tietosisältö
  TCoF käsittelee henkilötietojasi jäsenyytesi hoitamiseen ja hallinnointiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  - Jäsenrekisteri
  TCoF:n jäseneksi haluava täyttää itse jäsentietolomakkeen, jossa kysytään seuraavat tiedot: nimimerkki foorumille, etunimi, sukunimi, syntymäaika (vapaaehtoinen), sijainti karkeasti, puhelinnumero, sähköposti, vanhan foorumin jäsennumero, vapaamuotoinen valinnainen esittely.

  - TCoF Verkkokauppa
  Tilauksen yhteydessä kysytään lisäksi seuraavat tiedot: Postiosoite

   

  5. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan. TCoF säilyttää antamasi tiedot toistaiseksi kunnes pyydät itse niiden poistamista.

   
  6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta muille tahoille, ellei kyseessä ole Suomen lakiin perustuva vaade viranomaisen taholta. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin siitä on erikseen sovittu rekisterissä olevan kanssa.

   

  7. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

   
  8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

   
  9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...